Po mobilite

Po skončení mobility je zamestnanec v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory povinný:

  1. Predložiť potvrdenie o účasti, ktoré mu vydá prijímajúca vysokoškolská inštitúcia. V potvrdení o účasti musí byť uvedené meno zamestnanca, skutočný dátum začiatku a konca mobility a skutočný počet odučených hodín.

  2. Vyplniť a podať správu z mobility. Zamestnanec vypĺňa a podáva správu on-line cez EU Survey. Po ukončení mobility je zamestnancovi automaticky odoslaný email na jeho emailovú adresu, ktorý bude obsahovať priamy link na vyplnenie správy. Správu bude potrebné vyplniť najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

  3. Predložiť podklady k vyúčtovaniu mobility (cestovné lístky, doklady o ubytovaní atď.)

Podklady k vyúčtovaniu mobility musia byť originály!