Zamestnanci

Program LLP/Erasmus ponúka možnosť pre vysokoškolských pracovníkov ako aj  zamestnancov z podniku vycestovať na zahraničnú mobilitu za účelom výučby alebo za účelom školenia. 

Mobilita za účelom výučby:

  • Určená pre vysokoškolských pedagogických pracovníkov a pracovníkov z podniku
  • Výučba na hostiteľskej vysokoškolskej inštitúcii
  • Trvanie minimálne 1 deň a maximálne 6 týždňov
  • Minimálne 5 odučených hodín
  • Vopred dohodnutý program výučby

Mobilita za účelom školenia:

  • Určená pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci)
  • Školenia poskytnuté hostiteľskou vysokoškolskou inštitúciou alebo hostiteľským podnikom
  • Trvanie minimálne 1 týždeň a maximálne 6 týždňov
  • Vopred dohodnutý program školenia