Dĺžka stáže

Povolená dĺžka stáže je od 2 do 12 mesiacov na každom stupni štúdia. Pri určení možnej dĺžky stáže v rámci programu Erasmus+ sa do úvahy berú aj predchádzajúce Erasmus mobility z LLP! V prípade určenia možnej dĺžky stáže pre absolventov sa do úvahy berú dĺžky mobilít v poslednom stupni štúdia.

Príklad 1:
Študent magisterského stupňa štúdia sa v 1. ročníku zúčastnil 5 mesačného študijného pobytu v rámci LLP/Erasmus. Počas štúdia na magisterskom stupni môže študent vycestovať ešte na 7 mesačný študijný pobyt alebo stáž.