Po pobyte

Po študijnom pobyte

V zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory musí študent po ukončení študijného pobytu:

  • absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností, ak hlavným vyučovacím jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina (Platí len v prípade, že študent vycestuje na študijný pobyt v letnom semestri.)
  • vyplniť a podať správu študenta. Študent vypĺňa a podáva správu on-line cez EU Survey. Po ukončení študijného pobytu je študentovi automaticky odoslaný email na jeho emailovú adresu, ktorý bude obsahovať priamy link na vyplnenie správy. Správu je potrebné vyplniť najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.
  • predložiť výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records). Prijímajúca vysokoškolská inštitúcia by mala vystaviť Výpis výsledkov štúdia najneskôr do 5 týždňov po ukončení skúškového obdobia.
  • predložiť certifikát alebo iný doklad z prijímajúcej vysokoškolskej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec obdobia študijného pobytu, ak začiatok a koniec obdobia študijného pobytu nie je potvrdený vo výpise výsledkov