STÁŽE ABSOLVENTOV

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa v roku 2016 stala súčasťou konzorcia WorkSpace Europe, ktoré pôsobí v oblasti zahraničných stáží absolventov vysokých škôl finančne podporených z grantov Európskej komisie pre program Erasmus+. Naši absolventi sa tak budú môcť zúčastniť pracovnej stáže v zahraničí na obdobie 3 mesiacov a to až do jedného roka po absolvovaní štúdia.

Bližšie info nájdete na stránke konzorcia www.workspaceeurope.sk

Aktuálnu ponuku pozícií môžete nájsť na stránke  http://www.workspaceeurope.sk/studenti/ponuka-stazi/aktualne-ponuky

Pre viac informácií kontaktujte:

Bc. Lukáš Chocholáček
Erasmus and Language Department Coordinator
tel.: +421 34 696 52 23
mobil: +421 911 444 518
email: erasmus.coordinator@sevs.sk