Ponuka Erasmus stáží

Ponuka Erasmus stáží

Zahraniční študenti môžu žiadať o pracovnú stáž priamo v rámci programu Erasmus +. Pre túto mobilitu nie je potrebná bilaterálna dohoda medzi domácou a hostiteľskou inštitúciou, je iba potrebné aby domáca inštitúcia bola držiteľom Extended Erasmus University Charter. Erasmus pracovná stáž musí byť schválená a podpísaná domácou aj hostiteľskou inštitúciou.

Ponuku Erasmus stáží si teraz môžete pozrieť v databáze vytvorenej v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network – Erasmusintern: http://erasmusintern.org/  Túto databázu je možné využiť na vyhľadávanie podnikov/organizácií na stáž študentov v zahraničí.