Dĺžka pobytu

Študent môže vycestovať na študijný pobyt na obdobie minimálne 3 mesiacov a maximálne  12 mesiacov na každom stupni štúdia (Bc., Mgr., PhD.).

Pri určení možnej dĺžky študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ sa do úvahy berú aj predchádzajúce LLP/Erasmus mobility!

Príklad 1:
Študent magisterského stupňa štúdia sa v 1. ročníku zúčastnil 5 mesačného študijného pobytu v rámci LLP/Erasmus. Počas štúdia na magisterskom stupni môže študent vycestovať ešte na 7 mesačný študijný pobyt alebo stáž v rámci programu Erasmus + .

Príklad 2:
Študent bakalárskeho stupňa štúdia sa v 2. ročníku zúčastnil 10 mesačného študijného pobytu v rámci LLP/Erasmus. Počas štúdia na magisterskom stupni môže opäť vycestovať na študijný pobyt alebo stáž v rámci programu Erasmus + , a to na obdobie až 12 mesiacov.