ERASMUS +

ERASMUS +
Kto chce kam, pomôžme mu tam ! SEVS!Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je úspešných držiteľom Erasmus Charty pre vysokoškolské vzdelávanie na obdobie 2014-2020. Naša škola sa v tomto období tak úspešne zapojila do nového programu ERASMUS +, programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Cieľom tohto nového programu ERASMUS +  je poskytnúť štyrom miliónom, zväčša mladých ľudí, možnosť študovať, stážovať alebo pôsobiť v zahraničí ako dobrovoľník.

Pozrite si tento dokument: SEVS ECKE 2014-2020
                                          Erasmus Policy Statement

Novinky programu ERASMUS +

  • Program ERASMUS + zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s priemyselnými krajinami).
  • Na program ERASMUS + bude vyčlenených 14,7 miliardy eur, čo je o 40% viac ako majú všetky programy v súčasnosti!   
  • ERASMUS + bude po prvýkrát zahrňovať aj športové vzdelávanie (má obmedziť ovplyvňovanie športových výsledkov, doping, násilie, rasizmus a iné)    

Kto všetko sa môže do programu ERASMUS + zapojiť ?   

ŠTUDENTI VŠ A ABSOLVENTI

  • všetci študenti vysokoškolského štúdia na stupni (Bc., Mgr./Ing./Mudr., PhD)
  • čerství absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia)

PRACOVNÍCI VŠ

  • pedagogickí zamestnanci a zamestnanci VŠ
  • zamestnanci podniku na VŠ

Koľko mesiacov sa môžem zúčastniť programu ERASMUS+ ?

V rámci programu ERASMUS + si máš možnosť vyskladať stáž (v období od 2 - 12 mesiacov) alebo štúdium (od 3 - 12 mesiacov). Každý študent sa môže zúčastniť programu ERASMUS + maximálne na 12 mesiacov na každom vysokoškolskom stupni štúdia. Viac info na: www.erasmusplus.sk

ERASMUS + so sebou prináša množstvo výhod! Vyskladaj si 12 mesiacov a cestuj do sveta!