Štipendiá pre freemovers

Národný štipendijný program
Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendiá sú určené pre denných študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Viac informácie o programe nájdete tu.

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)
SAIA ponúka a informuje o štipendiách do rôznych krajín, z rôznych oblastí, na rôznych stupňoch vzdelávania a pre rôzne cieľové skupiny. Viac informácií o možnostiach štipendia nájdete priamo na jej web stránke www.saia.sk.

Financovanie zahraničného štúdia

Na rôznych zahraničných webových stránkach môžete nájsť vyhľadávače štipendií alebo iné portály, ktoré sa na štúdium v zahraničí a ich financovanie špecializujú. Ak ste sa rozhodli pre študijný alebo výskumný pobyt v konkrétnej krajine, môžete využiť odkazy na štipendijné programy podporujúce tieto pobyty v týchto krajinách. Väčšina národných portálov uvádza zoznamy univerzít a vysokých škôl, praktické informácie o štúdiu a výskumu a informácie o štipendiách pre zahraničných študentov.

Belgicko
VLIR – portál flámskej medziuniverzitnej rady informujúcej o štúdiu a štipendiách vo Flámsku. Portál je v holandskom jazyku, len niektoré jeho časti sú v anglickom jazyku: http://www.vliruos.be/

Cyprus
Euroguidance – sprievodca vysokými školami a univerzitami na Cypre: http://www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy

Dánsko
Cirius – oficiálna stránka dánskeho ministerstva školstva určené pre zahraničných študentov. Stránky zahrnujú informácie o dánskom vzdelávacom systéme, štipendiách, praktické informácie o živote v Dánsku, o kurzoch dánskeho jazyka a pod.: http://studyindenmark.dk/,  http://www.denmark.dk/en/menu/Study-In-Denmark/

Estónsko
Study abroad in Estonia – portal o estonských univerzitách a študijných programoch  pre zahraničných uchádzačov: http://www.etf.ee/index.php?a=avaleht&sub=tere

Francúzsko
http://www.egide.asso.fr/,  http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

Holandsko
Study in Holland – portál pre štúdium v Holandsku zahrnujúci popis holandského vysokoškolského systému, prehľad univerzít, štipendií a praktických úloh pre život v Holandsku: http://www.studyinholland.nl/

Island
Štipendia a granty – základné informácie o štúdiu a ponuka niekoľkých typov štipendií a grantov pre študentov rozmýšľajúci o pobyte na Islande: http://www.ask.hi.is/page/StudyInIceland/

Luxemburg
Study Abroad in Luxembourg – portál o o univerzitnom vzdelávaní v Luxemburgu, ktorý umožňuje rýchle vyhľadávanie vhodného študijného programu a ďalších informácii o štúdiu v Luxemburgu: http://www.studyabroad.com/luxembourg.html

Maďarsko
Campus Hungary – prehľadný portál informujúci záujemcov o štúdiu v Maďarsku.  Taktiež sú tu uvedené praktické informácie pre život a štúdium v Maďarsku: http://www.campushungary.hu

Nemecko
DAAD – prehľadný portál poskytujúci informácie o nemeckých univerzitách, kurzoch nemeckého jazyka, študijných pobytoch a databáz štipendií v Nemecku: www.daad.de.
Alexander von Humboldt Stiftung – udeľuje výskumné štipendia pre mladých vedeckých pracovníkov do 40 rokov www.humboldt-foundation.de
Campus Germany – Study And Research In Germany – portál určený záujemcom o štúdium a výskum v Nemecku. Je tu uvedených veľa odkazov a informácii o grantoch a štipendií pre zahraničných záujemcov o štúdium v Nemecku www.campus-germany.de

Rakúsko
Rakúska výmenná služba – vzdelávací portál pre všetkých študentov, ktorý by chceli študovať v Rakúsku. Portál umožňuje  vyhľadávanie  študijných odborov a tiež  štipendií a výskumných grantov pre všetky úrovne vzdelávania: www.oead.ac.at
Rakúska databanka pre štipendia a výskumné granty – umožňuje rýchle  vyhľadávanie vhodných foriem finančnej podpory pre pobyty v Rakúsku: www.grants.at

Švédsko
Švédsky inštitút –  možno nájsť štipendijné  programy Švédskeho inštitútu - Guest Scholarship – určený pre študijné a výskumné  pobyty študentov na švédskych vysokých školách: www.si.sewww.studyinsweden.se

Taliansko
Portál, ktorý poskytuje informácie o možnostiach štúdia a o štipendiách v Taliansku: http://www.study-in-italy.it/

Veľká Británia
Study in Britain – informačný portál o štúdiu v Spojenom kráľovstve, obsahuje informácie o univerzitách, študijných programoch a ponuke štipendií: www.studyinbritain.com