Letná škola

Letná škola v Baltických štátoch

Letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3- týždne

  • Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

Lotyšské štipendiá

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.

  • Štipendijný príspevok vo výške 500 LVL (cca. 710 eur) dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
  • Uzávierka: spravidla v máji
  • Bližšie informácie: tu