Freemovers

Kto je Freemover?

Freemover je označenie pre študenta, ktorý je prijatý na štúdium na univerzite v cudzej krajine po dobu jedného až dvoch semestrov, ktorý si študijný či výskumný pobyt a jeho financovanie zaisťuje sám.  Ide o  individuálnu mobilitu na zahraničnej škole, ktorý si sami vybavujete podľa svojho študijného zamerania. Pokiaľ sa na danej škole hradí školné, musíte počítať s tým, že to budete musieť uhradiť.

Najvhodnejším postupom pri vybavovaní Freemovers programu je podrobné preštudovanie webu vybranej školy. Niektoré školy prijímajú študentov v rámci tzv. Study Abroad Program, niektoré používajú k prihlasovaniu webové aplikácie, na iných školách treba kontaktovať International Office. Buďte pripravený na to, že získať akceptáciu na zahraničnú univerzitu môže byť pomerne zdĺhavý byrokratický proces. Nie všetky školy freemoverov prijímajú. 

Podmienky programu Freemover

 • Študent musí mať absolvovaný minimálne jeden rok štúdia
 • Musí preukázať potrebnú znalosť cudzieho jazyka
 • Štúdium na zahraničnej univerzite musí byť absolvované v rámci svojho odboru
 • Nesmie v priebehu zahraničného pobytu prerušiť štúdium na svojej domovskej univerzite
 • Musí sa dohodnúť s vybranou univerzitou na všetkých podmienkach štúdia, školnom a pod.
 • Musí byť študentom denného štúdia

Výhody

 • Cez Freemovers môžete cestovať i potom, keď ste boli už v zahraničí
 • Vďaka Freemovers programu môžete kontaktovať ktorúkoľvek univerzitu
 • Môžete si prakticky vybrať ktorúkoľvek zahraničnú univerzitu o ktorú máte záujem. Nebudete teda priamo obmedzený žiadnou ponukou a budete môcť vycestovať na univerzitu podľa Vašich predstáv.

Nevýhody

 • väčšia administratívna záťaž, pretože celé štúdium si budete musieť zariadiť sami a proces bude tým pádom náročnejší než u iných výmenných programov
 • trvá relatívne dlhú dobu, než si vyhľadáte vhodné informácie alebo než Vám niekto odpovie na naše otázky
 • na rozdiel od Erasmus programu  nemáte k dispozícii presne stanovený plán, ako postupovať, kam presne čo poslať, aký formulár vyplniť
 • nielen samotné štúdium, ale i finančné prostriedky na pokrytie nákladov na dopravu, stravu a život v zahraničí si zháňate sami

Všeobecné podmienky prijatia

Nasledujúce podmienky prijatia na zahraničnú univerzitu sa týkajú všetkých Freemoverov. Uvádzame najčastejšie podmienky s ktorými sa môžete pri Vašom úsilí študovať v zahraničí stretnúť. Nie všetky nižšie uvedené požiadavky budete povinný k vybranej univerzite predložiť. Požiadavky pre prijatie sa môžu na rôznych univerzitách líšiť.

 • Prihláška
 • Kópia diplomu
 • Odporúčané listy
 • Jazykové znalosti (certifikát)
 • Životopis
 • Motivačný list
 • Projekt pre štúdium alebo výskum
 • Iné