Current offer

VÝZVA NA VÝBEROVÉ KONANIE ERASMUS+ na AR 2016/2017 a na AR 2017/2018

 

Ponuka erasmus stáží pre slovenských študentov:


AIESEC - zahraničné štáže

AIESEC aj tento rok ponúka zahraničné stáže pre študentov, kde môžu dosiahnuť osobnostný rast a získať cenné pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach a to počnúc od ochrany prírody, teachingu detí, skúsenosť v start upoch až po platenú pracovnú stáž v nadnárodných spoločnostiach. Viac informácií nájdete na www.aiesec.sk a konkrétne ponuky stáží na internships.aiesec.org

Pozrite si video, kde sú stáže predstavené: TU

SUMMER SCHOOLS IN PRAGUE

Prinášame Vám novú ponuku letnej škole v Prahe. Viac informácií sa dočítate TU

SUMMER IN OXFORDŠtudenti pozor, dávame na vedomie novú ponuku letných kurzov "Summer in Oxford" - jazykové kurzy angličtiny. Pre viac infor si pozrite ponukovú brožúrku: TU

Zdokonaľ sa vo svojej angličtine priamo v Oxforde!

 • budeš sa vzdelávať na jednej z najznámejších univerzít sveta
 • budú ťa učiť kvalifikovaní lektori
 • užiješ si zábavu so študentmi z celého sveta
 • spoznáš nové miesta a kultúru

Viac info ti ponúkneme v kancelárii International Office v Skalici!


OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORKSme zakladajúcim členom medziuniverzitnej siete OXONIA INTERNATIONAL UNIVERSITY NETWORK. Viac informácií nájdete TU


Štipendium na 3-mesačné pobyty hosťujúcich výskumníkov v Brazílii

Štipendium je určené pre skúsených výskumníkov, medzinárodne uznávaných vedeckých lídrov, ktorí by viedli spoločné projekty s výskumnými tímami v Brazílii.

 • Táto projektová spolupráca sa odohráva počas 2 až 3 rokov vždy v dĺžke troch mesiacov a je možné v rámci nej podporiť aj mladých doktorandov a postdoktorandov podieľajúcich sa na projekte.
 • Uzávierka: spravidla v októbri (žiadosť podáva hostiteľská inštitúcia)
 • Bližšie informácie nájdete: tu


Európsky parlament ponúka stáže

 • Európsky parlament ponúka viaceré možnosti stáží na svojom generálnom sekretariáte s cieľom poskytnúť príležitosti na odborné vzdelávanie a získanie ďalších poznatkov o Európskom parlamente a jeho činnosti.
 • Bližšie informácie: tu


Medzinárodné stáže v parlamente

 • Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN.
 • Štipendium zahŕňa 450 eur/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené.
 • Uzávierka: spravidla v júni
 • Bližšie informácie: tu


Letná škola v Osle


Ak sa ti nechce tráviť leto brigádovaním, máš záujem sa zúčastniť kurzu na medzinárodnej letnej škole v Osle, chceš si zdokonaliť angličtinu a užiť si leto na maximum, neváhaj a prihlás sa.

 • Bližšie informácie: tu


Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych štúdií

Európsky inštitút ponúka čiastočné štipendiá pokrývajúce školné a životné náklady študentom prijatým na program MAEIS (Master in Advanced European and International Studies). Každý štipendista musí z vlastných prostriedkov uhradiť sumu minimálne 2 000 eur. MAEIS je ročný magisterský program zameraný na štúdium medzinárodných vzťahov, európskej integrácie, ekonómie, globalizácie a federalizmu. Zahŕňa dva typy štúdia – trojjazyčný program zahŕňajúci trimestre v Nice (Francúzsko), v Berlíne (Nemecko) a v Ríme (Taliansko) a anglofónny program zahŕňajúci trimestre v Istanbule (Turecko), v Nice (Francúzsko) a v Berlíne (Nemecko).

 • Uzávierka: spravidla v júni
 • Bližšie informácie: tuLotyšské štipendiá

 • O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
 • Štipendijný príspevok vo výške 500 LVL (cca. 710 eur) dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
 • Uzávierka: spravidla v máji
 • Bližšie informácie: tu


Odborné exkurzie (7 – 12 dní)

 • Odborné exkurzie sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ tu
 • Uzávierka: 1. máj, 1. november
 • Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de


Grantový program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 • Program je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 3 do 12 mesiacov.
 • Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie.
 • Bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.forskningsradet.no


Štipendijný program Thesaurus Poloniae

 • Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
 • Uzávierka: 15. júl (každoročne)
 • Bližšie informácie: tu