WORK PLACEMENT

ERASMUS STUDENT WORK PLACEMENT IN THE CZECH REPUBLIC

UK Placement
Aktuálna ponuka UK Placement na mesiac apríl tu: UK Placement & Internship Opportunities

Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa vyhlasuje letnú stáž pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl, ktorí si chcú vyskúšať prácu v poisťovníctve. Kompletné informácie o stáži nájdu na webovej stránke http://www.allianzsp.sk/kariera.

Spojeneské veliteľsvto NATO
Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation – ACT) otvorilo možnosť pre študentov a čerstvých absolventov z členských štátov NATO prihlásiť sa na 6 mesačnú platenú študentskú stáž na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu v Norfolku (USA) alebo v aliančnom Stredisku pre spoločnú analýzu skúseností (Joint Analysis Lessons Learned Centre – JALLC) v Portugalsku. Uzávierka podávania prihlášok je 30. apríla 2014 s predpokladaným začiatkom stáže na jar alebo jeseň v roku 2015 (pozn.: Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky). Stáže v NATO sú honorované, v Norfolku dostanú študenti 1100 USD mesačne, zároveň im budú preplatené cestovné náklady na začiatku a konci stáže. Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke ACT v časti „Organization/Employment/Internship Programme“.