Interships in France

INTERSHIPS IN FRANCE

Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych štúdií

Európsky inštitút ponúka čiastočné štipendiá pokrývajúce školné a životné náklady študentom prijatým na program MAEIS (Master in Advanced European and International Studies). Každý štipendista musí z vlastných prostriedkov uhradiť sumu minimálne 2 000 eur. MAEIS je ročný magisterský program zameraný na štúdium medzinárodných vzťahov, európskej integrácie, ekonómie, globalizácie a federalizmu. Zahŕňa dva typy štúdia – trojjazyčný program zahŕňajúci trimestre v Nice (Francúzsko), v Berlíne (Nemecko) a v Ríme (Taliansko) a anglofónny program zahŕňajúci trimestre v Istanbule (Turecko), v Nice (Francúzsko) a v Berlíne (Nemecko).

Uzávierka: spravidla v júni

Bližšie informácie: www.ie-ei.eu